Ar-Ge Merkezi Belgesi

Ar-Ge Merkezi Belgesi

IQcert 07612/19/06

IQcert 07612/19/06

GMP: İYİ İMALAT UYGULAMALARI Kalite Güvence sisteminin bir parçası olup, geliştirme, üretim ve hastaya ulaşıncaya kadar devam eden güvenli, temiz ve etkili ürünlerin sürekli ve aynı kalitede üretimini garantiye almak için uygulanan ve dokümante edilen güncel bilimsel metot, uygulama ve yöntemler grubudur.

GMP Şerh 27.06.2019 Türkçe Sf.1

GMP Şerh 27.06.2019 Türkçe Sf.1

GMP: İYİ İMALAT UYGULAMALARI Kalite Güvence sisteminin bir parçası olup, geliştirme, üretim ve hastaya ulaşıncaya kadar devam eden güvenli, temiz ve etkili ürünlerin sürekli ve aynı kalitede üretimini garantiye almak için uygulanan ve dokümante edilen güncel bilimsel metot, uygulama ve yöntemler grubudur.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

OHSAS 18001: İş Sağlığı & Güvenliği Yön. Sis.

OHSAS 18001: İş Sağlığı & Güvenliği Yön. Sis.

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.

GHP: İyi Hijyen Uygulamaları

GHP: İyi Hijyen Uygulamaları

Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır.

HACCP

HACCP

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan, önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş, gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemdir.

HELAL

HELAL

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan, önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş, gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemdir.

The Best Company

The Best Company

SCC-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

SCC-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır.

IQ PCC-PYB

IQ PCC-PYB