Kurumların fark yaratabilmesinin altında yatan değerin insan kaynağı olduğunun bilincinde olarak “İşe Alım” İnsan Kaynaklarının en önemli uygulamasıdır. Doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Bu çerçevede pozisyonun gerekliliklerine göre kişiye kişilik envanteri, genel yetenek ve İngilizce yeterlilik testleri uygulanır. İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili bölümün yöneticileri tarafından sürdürülen, yetkinlik bazlı mülakatlarda başarılı olan aday için süreç, iş teklifi ve işe giriş işlemlerinin tamamlanması ile sona erer.

Şirketin başarısı ve hedeflerini gerçekleştirebilmesinin ardındaki en önemli kaynağın çalışanları olması nedeniyle eğitim şirket için bir yatırımdır. Çalışma hayatınız boyunca sürekli güncel olabilmek için planlı bir eğitim programımız vardır.

Hedef ve sonuç odaklı çalışılan şirketimiz, nihai hedefini çalışanları ile paylaşarak tüm çalışanlarının ortak bir hedefe koşmasını amaçlar.

Kariyer Gelişimi, uzun dönemli stratejilerimize ve hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı geliştirebileceğimiz devamlı bir süreçtir.