VİZYONUMUZ 

Bilime dayalı yenilikler yoluyla hastalar için daha iyi tedavi sonuçları sağlamaktır. Toplum sağlığına yönelik ilaçlar geliştirmek, üretmek ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak hedefimizdir.

MİSYONUMUZ

ithal ürünlerin önüne geçerek, yerli ilaç ruhsatlarını oluşturulması ve insanların yaşam kalitesini artıracak yeni ürünler geliştirmek misyonumuzdur.