ARGİS İlaç, en önemli varlığı olan insan kaynağının etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini hedefler. Buna göre, dünyadaki gelişime paralel müşteri odaklı yaklaşımı ile çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeyi kendisine ilke edinmiştir.

ARGİS İlaç’ın amacı, mevcut çalışanlar için en iyi ortamı sağlamak ve üstün nitelikli çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmaktır. Kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığı artırmak, kurumda devamlılığı sağlamak, kaliteyi yükseltecek süreç ve sistemlerle değerli çalışanların güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politika ve prosedürler oluşturmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

1.İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.
2.Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak.
3.Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.
4.Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak.
5.Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak.