Yurtdışı Ruhsatlandırma Çalışmaları

İlaç ruhsat başvuru dosyalarını Sağlık Bakanlığı tarafından istenen CTD formatında ve bakanlığın kabul edeceği standartta hazırlamak.

  • NTA formatı ile daha önce ruhsatlandırılmış ilaç ruhsat dosyalarıını revize ederek CTD formatına çevirmek.
  • Ara Ürün ruhsat başvuru dosyalarını Ara Ürün formatıyla hazırlamak.
  • Ruhsat Başvuru Sahibi için Zamanla yarışmak; Ruhsat dosyalarının hazırlık aşamasından, ruhsat kesim aşamasına kadar geçen süreçte profesyonel danışmanlık hizmeti sunmak.
TOP