SERTİFİKALAR

GMP: İyi İmalat Uygulamaları

Kalite Güvence sisteminin bir parçası olup, geliştirme, üretim ve hastaya ulaşıncaya kadar devam eden güvenli, temiz ve etkili ürünlerin sürekli ve aynı kalitede üretimini garantiye almak için uygulanan ve dokümante edilen güncel bilimsel metot, uygulama ve yöntemler grubudur

ISO 9001: KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

OHSAS 18001: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

ISO 14001: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur.

ISO 22000: GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.

GHP: İyi Hijyen Uygulamaları

Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır.

HACCP

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan, önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş, gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemdir.

HELAL

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan, önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş, gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemdir.

SCC-HYB: Hizmet Yeterlilik Belgesi

Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır.

TOP